counter hit xanga
March 26, 2023

Gotabaya Rajapaksa

වගකීම් විරහිතව කටයුතු කළහොත් දේශපාලන අධිකාරියටත්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවලට යටත් වීමට සිදුවන බව...